راهنمای خرید

راهنمای خرید

شما می‌توانید با کلیک بر عینک مورد نظر خودتان، سپس افزودن به سبد خرید و انتخاب درگاه پرداخت هزینه عینک مورد نظر را پرداخت کنید و در صورتیکه در تهران سکونت دارید تا کمتر از 24 ساعت عینک مورد نظر شما برای شما ارسال خواهد شد. هزینه ارسال به‌عهده فروشگاه لنااپتیک است. در صورت بازپس‌دادن عینک انتخاب شده، هزینه رفت و برگشت پیک برعهده خریدار می‌باشد و پس از کسر هزینه پیک، مبلغ خرید به حساب شما پس داده خواهد شد.